aktualizováno: 20.11.2020 15:52:31

Městys Nepomyšl

Závěrečný účet

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf  vyvěšeno: 22.06.2020, sejmuto:

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf           vyvěšeno: 22.06.2020, sejmuto:

                 - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019.pdf

                 - příloha č.2 - výkaz Rozvaha za rok 2019.pdf

                 - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2019.pdf

                 - příloha č.4 - výkaz Příloha za rok 2019.pdf

                 - příloha č.5 - návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbořansko za rok 2019.pdf

                 - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2019.pdf

                 - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf

                 - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf

 

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf         vyvěšeno: 01.06.2020, sejmuto: 19.06.2020

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf                       vyvěšeno: 01.06.2020, sejmuto: 19.06.2020

                 - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019.pdf

                 - příloha č.2 - výkaz Rozvaha za rok 2019.pdf

                 - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2019.pdf

                 - příloha č.4 - výkaz Příloha za rok 2019.pdf

                 - příloha č.5 - návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbořansko za rok 2019.pdf

                 - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2019.pdf

                 - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf

                 - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2019.pdf

 

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl zarok 2018.pdf  vyvěšeno: 09.07.2019

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf           vyvěšeno: 09.07.2019

                 - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018.pdf

                 - příloha č.2 - výkaz - rozvaha za rok 2018.pdf

                 - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2018.pdf

                 - příloha č.4 - výkaz - Příloha za rok 2018.pdf

                 - příloha č.5 - návrh závěrečného účtu SOP za rok 2018.pdf

                 - příloha č.6 - výroční zpráva za rok 2018 společnosti Skládka Vrbička s.r.o.pdf

                 - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

                 - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

 

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf        vyvěšeno dne: 11.06.2019. sejmuto: 28.06.2019

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf                       vyvěšeno dne: 11.06.2019, sejmuto: 28.06.2019

                  - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018.pdf

                  - příloha č.2 - výkaz - rozvaha za rok 2018.pdf

                  - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2018.pdf

                  - příloha č.4 - výkaz - Příloha za rok 2018.pdf

                  - příloha č.5 - návrh závěrečného účtu SOP za rok 2018.pdf

                  - příloha č.6 - výroční zpráva za rok 2018 společnosti Skládka Vrbička s.r.o.pdf

                  - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

                  - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

 

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf         vyvěšeno: 09.07.2018

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                       vyvěšeno: 09.07.2018

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha za rok 2017.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky za rok 2017.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2017.pdf

      - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2017.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka Městyse Nepomyšl za rok 2018.pdf

 

     

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                   vyvěšeno: 06.06.2018, sejmuto: 29.06.2018

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf                                       vyvěšeno: 06.06.2018, sejmuto: 29.06.2018

     - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2017.pdf

     - příloha č.2 - rozvaha za rok 2017.pdf

     - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty za rok 2017.pdf

     - příloha č.4 - příloha účetní závěrky za rok 2017.pdf

     - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2017.pdf

     - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2017.pdf

     - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

     - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2017.pdf

 

Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf                  vyvěšeno: 10.07.2017

Zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf - zde ke stažení      vyvěšeno: 10.07.2017

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2016.pdf

      - příloha č.6 - výroční zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2016.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

 

Informace o zveřejnění schválených rozpočtových opatření Městyse Nepomyšl, o zveřejnění návrhu Rozpočtu a schváleného Rozpočtu Městyse Nepomyšl, o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Nepomyšl a o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu a schváleného Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl.pdf                     vyvěšeno: 31.03.2017

 

Informace o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf                   vyvěšeno:12.06.2017, sejmuto: 30.06.2017

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu Městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf - zde ke stažení       vyvěšeno:12.06.2017, sejmuto: 30.06.2017

      - příloha č.1 - výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf

      - příloha č.2 - rozvaha.pdf

      - příloha č.3 - výkaz zisku a ztráty.pdf

      - příloha č.4 - příloha účetní závěrky.pdf

      - příloha č.5 - závěrečný účet Svazku obcí Podbořanska za rok 2016.pdf

      - příloha č.6 - výroční  zpráva společnosti Skládka Vrbička s.r.o. za rok 2016.pdf

      - příloha č.7 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

      - příloha č.8 - účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016.pdf

TOPlist