aktualizováno: 20.11.2020 15:52:31

Městys Nepomyšl

Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání:

Městys vzveřejňuje informace na úřední desce a na vývěsních tabulích.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem úřadu městyse.

Písemně podané žádosti, stejně tak i e-mailovou adresou 
ounepomysl@seznam.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.

Žádost je podána dnem, kdy ji úřad městyse obdržel. Z podání musí být zřejmé, kterému odboru je určena a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Další informace o všech agendách úřadu městyse lze získat na podatelně.TOPlist